Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Δικαιωθήκαημεν

Το καλαμπόκι δεν μπορεί να προσδοκά δικαιοσύνη σ' ένα δικαστήριο αποτελούμενο από κοτόπουλα
Νιγηριανή παροιμία


Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε
1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).
2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διευκρινίσεις από το ΣτΕγια την ΕΡΤ
Διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ περί την ΕΡΤ, παρείχε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Κ. Μενουδάκος. Σύμφωνα με αυτές, η ΕΡΤ στο σύνολό της (ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3, ραδιόφωνο κ.λπ.) θα λειτουργήσει ως έχει και θα ορισθεί διαχειριστής, ο οποίος θα φέρει τις αρμοδιότητες, που είχε η παλαιά διοίκηση της επιχείρησης.
Ο διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του και τις ανάγκες, που θα υπάρξουν, να διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό ή να το απολύσει όλο, ή εν μέρει.


Που ακριβώς είναι η νίκη (οέο) και δεν την βλέπω;

Μάλλον γι' αυτό τη λένε "μικρή νίκη"

Το ΣτΕ, όπως και κάθε αντίστοιχος αστικός θεσμός, δεν θεσμοθετήθηκε τυχαία. Ενδεικτική η αμέσως προηγούμενη απόφασή του, η με αριθμό 1492/2013 με την οποία "συνάγεται ότι αυτές (οι ισχύουσες γενικές, ειδικές και περιφερειακές χωροταξικές κατευθύνσεις περί μεταλλείων Κασσάνδρας) προωθούν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας με ειδική αναφορά στο μεταλλευτικό πλούτο της Β.Α. Χαλκιδικής, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας". Και κλείνει δηλώνοντας ότι "Υπό τα δεδομένα αυτά το έργο δεν αντίκειται στη βιώσιμη μεταλλεία, όπως αυτή κατοχυρώνεται στα άρθρα 24, 106 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα".

Αν λοιπόν είσαι καλαμποκόσπορος και περιμένεις δικαίωση από την κότα, βοήθειά σου.

4 σχόλια:

Φτερο στο Πελαγο είπε...

Μπράβο σου
(Μας) έδωσες την καλύτερη περί δικαιοσύνης ρήση.

Με Δύναμη

ένας στρατολάτης είπε...

Καλώς τον. Είδες η λαϊκή νιγηριανή σοφία;

Δραση στο Ωραιοκαστρο είπε...

Αυτή είναι “δικαιοσύνη” ανοίγεις υποτίθεται την ΕΡΤ, για να την κλείσεις στης διευκρινήσεις. Βηθόντας την κυβερνιση να βγει από το βραχυκυκλωμα που θα βρει 2000 εργαζόμενους τώρα που θα ανοίξει η ΕΡΤ. Τεράστια νίκη αλλα για ποιόν;
Το ανεβάζω. Καλή δύναμη.

ένας στρατολάτης είπε...

Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί "βραχυκύκλωσαν" εξαρχής και δεν αναδιάρθρωσαν την ΕΡΤ εν λειτουργία, ώστε να μην προκύψει το σοκ της μαύρης οθόνης. Καθώς δεν είναι ηλίθιοι, ψυχροί δολοφόνοι είναι. Τσαμπουκάς με πλάτες στο ΣτΕ;