Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Οι ρούφουλες ποτέ δεν είχαν εθνικές αναστολές


Ένα ιστορικό λουκουμάκι για αυτούς που ακόμα πιστεύουν πως η συναίνεση, ο κοινωνικός διάλογος και τα λοιπά χνουδωτά φρούτα της οσφυοκαμψίας μπορούν να χορτάσουν τη βουλιμία του ελληνικού και διεθνούς κεφαλαίου. Και, με την ευκαιρία, αφιερωμένο σε όσους συνταράχτηκαν από ιερή αγανάκτηση στο άκουσμα του σεναρίου περί ξένου κυβερνήτη στην Ελλάδα.

"Οι κάτοικοι των μικρών νήσων του αρχιπελάγους είναι μερικώτερον το υποκείμενον των καταδρομών του Δραγομάνου του Ναυτικού1· διότι, ενώ ο Τουρκικός στόλος εξακολουθεί τον γύρον του, ούτος εμβάς εις Κορβέταν τινά και συνοδευόμενος από τινας Βοϊάριδας2 Φαναριώτας διατρέχει τα νησιά ταύτα, έχων την άδειαν από τον Καπουδάν-πασάν3 να παραλάβη τα χρονικά δοσίματα4. Οι νησιώτες προλαμβάνουν ομοίως τας επιθυμίας του, διά να αποφύγουν τας οποίας φοβούνται από το μέρος του αβαρίας. Αλλά μάταιαι προφυλάξεις! Ο Δραγομάνος, επί προφάσει ότι έχουν διχονοίας αναμεταξύ των, κυρήττεται, δυνάμει της εξουσίας του, κριτής των προκειμένων τούτων διαφορών· και υπερβαίνων προς τους ομοθρήσκους του το αυτεξούσιον των κριτών του βασιλέως φέρεται προς αυτούς με σκληρότητα τρομεράν. Ματαίως οι δυστυχείς ούτοι Είλωτες θέλουν να τον πείσουν ότι αι μεταξύ των διχόνοιαι έπαυσαν! Ματαίως τον παρακαλούν γονατιστί φιλούντες τους πόδας του και δίδοντές τον αγαπητά επίθετα! ούτος δεν ακούει τίποτα· ειδόν τινας ότι ανωφελώς εταπεινώθησαν εις τοιούτον βαθμόν, ώστε να τον ειπούν "Εφέντημ Σουλτανούμ5, Σε μετά τον Θεόν γνωρίζομεν πατέραν μας εις την Γην, λυπήσου τας δυστυχίας μας". Όσον τον παρακαλούν ούτοι οι δυστυχείς τόσον ολιγότερον απολαμβάνουν χάριν και η ταπείνωσίς των άλλο δεν κάμνει παρά να καταστένη τον Δραγομάνον πλέον υπερήφανον και αυθάδη!"

Εκ του "Συγγράματος περί Φαναριωτών" του Μάρκου Ζαλλώνη (1831)

Σημειώσεις:
1 Ο δραγουμάνος εδώ δεν έχει την έννοια του μεταφραστή αλλά του υπουργού Ναυτικών. Θέση που κατά παράδοση διεκδικούνταν από τις φαναριώτικες οικογένειες και αποτελούσε το πρώτο σκαλί στην ανέλιξή τους στη θέση του Μεγάλου Διερμηνέα κι αργότερα του Ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας (Γ.Σκαρίμπας)
2 Με μια μικρή επιφύλαξη, νομίζω πως το "Βοϊάριδες" σχετίζεται με τη λέξη βογιάρος, δηλαδή το μέλος ανώτερης φεουδαρχικής τάξης. Καθώς ο όρος βογιάρος αφορά σε ευγενείς των παραδουνάβιων ηγεμονιών πιθανότατα αναφέρεται σε φαναριώτες που είχαν ήδη λάβει σχετικά οφφίσια.
3 Ο αρχιναύαρχος της αυτοκρατορίας
4 Τακτικοί φόροι προς το οθωμανικό κράτος (Οι "έκτακτες εισφορές" ήταν τα τυχερά του δραγουμάνου)
5 Κύριε και σουλτάνε μου

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΟ,ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΡΕΨΕΣ?
ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΤΣΙ?ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ.
Χ

ένας στρατολάτης είπε...

Στο "Το '21 και η αλήθεια" του Σκαρίμπα. Τόμος Β', σελίδες 29-30. Πλην της πρώτης σημείωσης, οι υπόλοιπες δικές μου.
Είναι τόσα τα αξιοανάρτητα αποσπάσματα του βιβλίου που δεν ξέρω με ποιο να πρωτοασχοληθώ!

PHOTO ΤΙΤΛΟΙ είπε...

Φανταστικό το σύγγραμα του Σκαρίμπα.

ένας στρατολάτης είπε...

Και αστείρευτη πηγή γλωσσοπλαστικών διαμαντιών!